บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ก.แรงงาน รับฟังอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ และร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ. ...

2018-05-12 10:45:00

  นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือไตรภาคีเรื่องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ... โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights ณ โรงแรม ปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องของการค้าไม่ได้มองเฉพาะผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต แต่มองไปถึงสายการผลิต ทั้งกระบวนการผลิต การได้มาของวัตถุดิบ รวมถึงแรงงานในสายการผลิต มีการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และมีการละเมิดสิทธิของแรงงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องขจัดให้หมดไป ในส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของประมงที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รองจากนอร์เวย์ จีน และเวียดนาม ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและแปรรูป หากเกิดความผิดพลาดหรือมีจุดบกพร่องในกระบวนการผลิต การแปรรูป หรือการได้มาของวัตถุดิบ ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เข้ามาศึกษาอนุสัญญาฉบับนี้ได้ประมาณ ๒ ปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมายที่จะต้องแก้ไขมีเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ แต่หากยังยืนอยู่กับสิ่งที่มีที่เป็น โดยไม่มองถึงอนาคตโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการค้ากับภายนอก ซึ่งหากเกิดผลกระทบกับการค้าของประเทศก็ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถส่งออกและขายสินค้าได้ และการปรับเปลี่ยนของผู้ประกอบการก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องมีการหารือเช่นกัน

            ดังนั้น ในวันนี้จะเป็นการหารือในวงกว้างเพื่อรับทราบความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อให้คณะทำงานนำไปพิจารณาเรื่องของการยกร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายฉบับที่มีอยู่ให้เกิดการอนุวัฒไปกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานที่ไม่ถูกกีดกันการค้าในตลาดโลก และสามารถยืนอยู่กับการส่งสินค้าออกขายในต่างประเทศได้ เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมประมง นายวิวัฒน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA