บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ก.แรงงาน อบรมซักซ้อมแนวปฏิบัติการตรวจฯ แก่พนักงานตรวจแรงงานศูนย์ PIPO 22 จังหวัดชายทะเล

2018-04-09 10:33:22

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO พร้อมด้วย Mr. René Robert   ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ผู้แทนจาก ILO) และ Ms. Anna Engblom เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโสโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ระยะที่ 2) TRIANGLE in ASEAN ที่เข้าร่วมรับฟังการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO ใน 22 จังหวัดชายทะเล (85 ชุดตรวจ) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานของกระทรวงแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO ใน 22 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ประจำศูนย์ PIPO อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสแกนม่านตาในการพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวภาคประมง  หลักการและแนวทางการตรวจแรงงานประมง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

นายจรินทร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพิทักษ์สิทธิของแรงงานประมง ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ทุกคนถือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานและประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเมื่อมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การอบรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบแรงงาน ขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA