บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ก.แรงงาน ปรับแผนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวรวดเร็วขึ้น ศูนย์ OSS

2018-03-12 10:16:58

 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ‘การประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าว (Iris Scan) และการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)’ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในส่วนของการสแกนม่านตา (Bio Metric)   เก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล ซึ่งมีจำนวน ๒๐๓,๒๓๘ คน ดำเนินการสแกนแล้ว ๙๓,๕๒๘ คน คงเหลือ ๑๐๙,๗๐๑ คน ในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของแรงงานประมง ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ลงพื้นที่สถานประกอบการ ซึ่งพร้อมดำเนินการทันที

            สำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) มีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องเข้าสู่การดำเนินงานของศูนย์ฯ จำนวน ๑,๖๘๗,๔๗๓ คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ๙๘๘,๗๙๘ คน ซึ่งจะมีการลดขั้นตอนบางกระบวนการลงให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินการทางศูนย์ฯ จะตรวจลงตรา (Visa) และออกใบอนุญาตทำงานให้ก่อน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ๖๙๘,๖๗๕ คน ให้ดำเนินการขั้นตอนตามปกติเช่นเดิมภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA