บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ครม. เห็นชอบร่างแก้ไข กม.แรงงานต่างด้าว ลดโทษนายจ้าง-ลูกจ้าง

2018-03-09 09:30:35

วันที่ 6 มี.ค. 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ครม.เห็นชอบร่างแก้ไขพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ถูกท้วงติงว่ามีโทษรุนแรง จนต้องใช้มาตรา 44 พักการบังคับใช้ใน 4 มาตรา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

ปรับแก้ มาตรา 101 กำหนดโทษแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต จากเดิมจำคุก 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท โดยตัดโทษจำคุกออก เหลือเพียงโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท

มาตรา 102 นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เดิมมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน เหลือ 10,000 – 100,000 บาทต่อคน และใครทำผิดซ้ำซากจะจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000 – 200,000 นบาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ บทบัญญัติใหม่จะเปลี่ยนระบบอนุญาตในบางเรื่อง เป็นระบบแจ้งให้ทราบต่อเจ้าพนักงาน เช่น ในกรณีที่นายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทำงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน รวมถึงยกเลิกประกาศเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว ให้ทำงานที่ไหนพักที่ไหนก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปรับแก้ตามข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โทษนายจ้างและลูกจ้างที่เท่ากัน ปรับใหม่ให้ไม่เท่ากันตามความหนักเบา และนายจ้างรับเหมาแรงงานจะทำได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจ้างงาน

ขณะเดียวกันห้ามนายจ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันต้นเหตุการเอารัดเอาเปรียบ จนเป็นเหตุให้เกิดการค้ามนุษย์ ยกเว้น ค่าตรวจสุขภาพ, ใบอนุญาต และค่าหนังสือเดินทาง สำหรับการเก็บหนังสือเดินทางและใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวต้องได้รับการยินยอม หากแรงงานต่างด้าวขอคืนต้องได้คืนทันที นอกจากนี้ในบทเฉพะกาลกำหนดมิให้นำมาตราที่ถูกพักการบังคับใช้มาบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ก.ค.นี้

 

 

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA