บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ครม.ผ่าน พ.ร.ก.ต่างด้าว ปรับลดโทษจากเดิม ห้ามนายจ้างยึดหนังสือเดินทาง

2018-03-07 18:18:42

มื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ที่โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้แล้วถูกท้วงติงว่ามีโทษรุนแรง จนต้องใช้มาตรา 44 พักการบังคับใช้ 4 มาตรา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยให้ปรับแก้มาตรา 101ที่กำหนดโทษแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตจากเดิมจำคุก 5 ปี ปรับ 2 หมื่น-1 แสนบาท โดยตัดโทษจำคุกออก เหลือเพียงโทษปรับ 5 พันถึง 5 หมื่นบาท มาตรา 102 โทษนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจากเดิมปรับตั้งแต่ 4 แสน-8 แสนบาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน เหลือ 1 หมื่นถึง 1 แสนบาทต่อคน ถ้าใครทำผิดซ้ำจะจำคุกไม่เกิน1 ปี ปรับ 5 หมื่นถึง 2 แสนบาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า บทบัญญัติใหม่จะเปลี่ยนระบบขออนุญาตในบางเรื่อง เป็นระบบแจ้งให้ทราบต่อเจ้าพนักงาน เช่น กรณีที่นายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทำงาน การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน รวมถึงยกเลิกประกาศเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว ให้ทำงานที่ไหนพักที่ไหนก็ได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปรับแก้ตามข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โทษนายจ้างและลูกจ้างที่เท่ากันปรับใหม่ให้ไม่เท่ากันตามความหนักเบา และนายจ้างรับเหมาแรงงานจะทำได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจ้างงาน ขณะเดียวกันห้ามนายจ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันต้นเหตุเอารัดเอาเปรียบ จนเป็นเหตุให้เกิดการค้ามนุษย์ ยกเว้นค่าตรวจสุขภาพ ใบอนุญาต และค่าหนังสือเดินทาง ทั้งนี้การเก็บหนังสือเดินทางและใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวต้องได้รับการยินยอม ถ้าแรงงานต่างด้าวขอคืนต้องได้คืนทันที อีกทั้งในบทเฉพาะกาล กำหนดมิให้นำมาตราที่ถูกพักการบังคับใช้ มาบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ก.ค.61
 

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA