บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ก.แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

2018-03-07 09:22:28

 สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานได้ดำเนินภารกิจมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง ๖๓ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดมหาสารคามและนนทบุรีมีจังหวัดละ ๒ แห่ง ให้บริการ ๓ ประเภท ได้แก่ งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พบว่า สามารถให้บริการประชาชนได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกปี และประชาชนรับประโยชน์จากการใช้บริการมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนในปี ๒๕๖๑ กระทรวงแรงงานจะพัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมในการให้บริการและการเก็บฐานข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA