บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“บิ๊กอู๋”ตรวจ OSS สกลนคร ย้ำ นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงาน ก่อน 31 มี.ค.

2018-02-19 14:59:16

วันนี้ (16 ก.พ.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ โอกาสนี้มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้กำชับให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (ใบจับคู่) และกลุ่มบัตรสีชมพู ซึ่งบัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 รีบมารายงานตัว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสกลนคร เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
         ทั้งนี้ ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการกับศูนย์ฯ OSS ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2561 ตามแผนตรีเทพ (กนร.) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,999,240 คน แยกเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 893,705 คน กัมพูชา 185,096 คน และลาว 108,610 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,187,411 คน รอการพิสูจน์สัญชาติ 811,829 คน แยกเป็นเมียนมา 329,940 คน กัมพูชา 431,186 คน และลาว 50,703 คน

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA