บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“โฆษกรัฐบาล” พบ “บิ๊กอู๋” ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลสู่พี่น้องแรงงาน

2018-02-08 10:09:39

 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการด้านแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้งานของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาลด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า วันนี้ทีมโฆษกรัฐบาลได้มาหารือเพื่อสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้สังคม เพื่อสื่อไปยังประชาชนและพี่น้องแรงงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำให้แก่กลุ่มต่างๆ รวมถึงคนพิการ คนสูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานพาร์ทไทม์ของนักศีกษาระหว่างปิดภาคเรียนที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น
           พล.ท.สรรเสริญฯ กล่าวว่า การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน โดยจะเป็นตัวกลางในการบอกกล่าวแก่ประชาชนที่เป็นแรงงานทั้งในและต่างประเทศว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้สามารถอยู่ในระบบการคุ้มครองดูแลจากรัฐบาล ไม่ถูกละเมิดสิทธิและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และบริการด้านอื่นๆ 
             ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้หารือในรายละเอียดกับกรมประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนผลงานของรัฐบาลที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA