บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“ประวิตร” ย้ำพิสูจน์สัญชาติต้องจริงจัง-โปร่งใสและตามกำหนด

2018-02-03 18:29:58

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ฯ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติ ลดขั้นตอน ลดเวลา ไม่เรียกรับผลประโยชน์ จับมือเมียนมา ลาว และกัมพูชา บริหารศูนย์พิสูจน์สัญชาติให้มีประสิทธิภาพ ด้าน พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจพิสูจน์สัญชาติกว่า 8 แสนคน เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ตรีเทพ) ของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.)

โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมประชุม โดย พลเอก ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย โดยกล่าวว่า แผนปฏิบัติการตรีเทพจะสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการบูรณาการและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการทุจริต หรือแสวงหาประโยชน์ใดๆ และจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้ 1.) ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดความสะดวก ลดขั้นตอน ลดเวลา และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์

2.) ให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3.) ประสานขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในการบริหารศูนย์พิสูจน์สัญชาติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการปรับย้ายศูนย์ จัดระบบการทำงานภายในศูนย์ ตลอดจนเพิ่มเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่วัน ซึ่งฝ่ายไทยจะให้การสนับสนุนต่อการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA