บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“บิ๊กอู๋” เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ เร่งระบายต่างด้าวค้างพิสูจน์สัญชาติให้ทันกำหนด

2018-02-02 10:15:59

 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและขอใบอนุญาตทำงานมีจำนวน 1,999,240 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,187,411 คน คงเหลือ 811,829 คน โดยมีศูนย์พิสูจน์สัญชาติรวม 13 แห่ง ประกอบด้วย กัมพูชา 3 ศูนย์ ลาว 1 ศูนย์ และเมียนมา 9 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตรวจสัญชาติ และการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เหลือ จึงได้วางระบบโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ทำหน้าที่ CEO ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
        พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบขั้นตอนเพื่อให้มีระยะเวลาที่รวดเร็วและการทำงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยกระดับการให้บริการภายในศูนย์ฯ ให้มีความเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทันเวลา โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำกับดูแล จัดระบบการทำงานของศูนย์ฯ ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด มอบจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ เร่งรัดนายจ้างให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติทันตามเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นระยะ

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA