บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

ก.แรงงานแจง ! ต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้ เผยสัปดาห์เดียวจับต่างด้าวแย่งงานคนไทย 55 ราย

2018-01-26 09:43:50

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีการเปลี่ยนนายจ้างว่า เดิมกำหนดให้เปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณีคือ 1) นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต 2) นายจ้างล้มละลาย 3) นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง 4) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 5) ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย แต่ในปัจจุบัน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กำหนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยให้นายจ้างเก่าต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่แรงงานต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนั้น อาชีพที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถทำได้มี 2 ตำแหน่งเท่านั้นคือ 1. กรรมกร 2. ผู้รับใช้ในบ้าน ทั้งนี้ อาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ เช่น เข็นรถขายผลไม้ ขายอาหาร เป็นต้น แรงงานต่างด้าวฯ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยได้กวดขัน จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไปแล้วจำนวน 392 คน เป็นเมียนมา 365 คน ลาว 12 คน  กัมพูชา 6 คน เวียดนาม 3 คน อินเดีย 4 คน และอื่น ๆ 2 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 301  แห่ง ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 67 คน เป็นเมียนมา 59 คน ลาว 2 คน กัมพูชา 2 คน เวียดนาม 3 คน  อินเดีย 1 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ 19  แห่ง และในปี 2561 ได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จำนวน  297 คน เป็นกัมพูชา 2 คน ลาว 8 คน เมียนมา 279 คน เวียดนาม 5 อินเดีย 1 คน และ อื่นๆ 2 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 223 แห่ง ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 คน เป็นเมียนมา 44 คน ลาว 3 คน กัมพูชา 2 คน เวียดนาม 5 อินเดีย 1 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ 9 แห่ง

สำหรับมาตรการที่ช่วยเหลือนายจ้างในการพิสูจน์สัญชาตินั้น ขอเรียนว่าการพิสูจน์สัญชาติเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทาง ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง โดยประสานประเทศต้นทางเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวในรูปแบบ OSS โดยสัญชาติเมียนมามี ศูนย์ คือ 1.จังหวัดสมุทรสาคร แห่ง 2.สมุทรปราการ 3. ตาก 4. เชียงราย 5. เชียงใหม่ 6. นครสวรรค์ 7. ระนอง 8. สงขลา สัญชาติกัมพูชา แห่ง คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. ระยอง 3. สงขลา และลาว แห่งที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีการพิสูจน์สัญชาติโดยประเทศต้นทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (VISA) กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ กระทรวงแรงงาน ออกใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ในแต่ละศูนย์ฯ สามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ 600-1,200 คน/วัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานมิได้นิ่งนอนใจ ได้จัดให้มี CEO ประจำศูนย์ทุกศูนย์ เพื่อจัดระบบคิว อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิวนาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาดำเนินการ และขจัดปัญหาการเรียกรับหัวคิว ทั้งยังประสานทุกหน่วย รวมทั้งประเทศต้นทางเพื่อให้การพิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 นายอนุรักษ์ กล่าว

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA