บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“บิ๊กอู๋” เปิดบ้านรับยูเอ็น ขยายความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันค้ามนุษย์

2018-01-16 10:42:12

 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางเดรียเดร บอยด์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การหารือในวันนี้เป็นการหารือประเด็นความคืบหน้าการปรับปรุงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สวัสดิการและการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นประโยชน์ในการกระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงแรงงานจะได้สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานบังคับ ตลอดจนการขยายสิทธิคุ้มครองและดูแลแรงงานต่างด้าว อันเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่อยู่ภายใต้ระบบสหประชาชาติให้แน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านแรงงานให้เข้มแข็ง 

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ยังได้ชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลไทยที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในช่วงที่มีการทบทวนร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมาย ทั้งนี้  รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานและการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการเจรจากับประเทศต้นทางเพื่อเร่งรัดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตาม MOU อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ปรับลดขั้นตอนการทำงาน และการลดปัญหานายหน้า ฯลฯ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ด้อยโอกาส  ทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่างเสมอภาค โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs และองค์กรต่างประเทศด้วย  

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA