บริการจัดหาแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูลในสายรัดข้อมือ ทันสมัย สบายใจ หายห่วง รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว ที่นี่ทำครบวงจร ปลอดภัย ใบอนุญาติเลขที่ นจ.0107/2560

“บิ๊กอู๋” ลั่น ! ปัญหาค้ามนุษย์ต้องหมดจากประเทศไทย ย้ำข้าราชการ ทหาร ตำรวจต้องไม่มีเกี่ยวข้อง

2018-01-15 14:03:28

วันที่ 4 ม.ค.61 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย  ได้แก่ การจัดระเบียบและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งรัดและติดตามคดีค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างกลไกการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) การออกกฎหมายเพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (อียู) มาปฏิรูปกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการปกครองกับผู้กระทำผิดในภาคประมง การเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และช่องทางการคุ้มครองดูแลแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์จะต้องหมดไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะข้าราชการทุกหน่วยทั้งตำรวจและทหารจะต้องไม่มีหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่แรงงานรับส่วยขอให้นำมามอบให้โดยตรง รัฐบาลจะจัดการทั้งหมด

Contact

ADDRESS

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128 แม่บ้าน จำกัด

บริการจัดหา แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก,พี่เลี้ยงน้อง,แรงงงานกรรมกรคนไทย,รับปรึกษาเอกสารต่างด้าว มีรูปและประวัติ มีแม่บ้านมากที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว ที่นี่ทำครบวงจร

3256,3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-1365640-41, 082-7017909, 082-7017730 โทรสาร 02-1183535


เวลาทำการ [ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 ]

SOCIAL MEDIA