สถิติผู้ชมเว็บไซต์


หจก.จัดหางานรามอินทรานวลจันทร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการบริการ สรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่ง 

และรวมถึงการจัดหาพนักงาน Outsource ในตำแหน่งต่างๆมากมายเช่นกัน 

เริ่มการให้บริการสรรหาพนักงานชั่วคราวประจำบริษัท ลูกค้าเป็นรายเดือน/รายปี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

 


 

 **สาขาที่รับสมัคร**


-เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ /พนักงานขับรถผู้บริหาร

-เจ้าหน้าที่ขับรถรับ-ส่งสินค้า 6ล้อ /10ล้อ และรถเทลเลอร์

-เจ้าหน้าที่ธุรการ /พนักงานต้อนรับ /พนักงาน call center

-Digital Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด

-เจ้าหน้าที่ IT / Programer / Planner

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ Payrool /เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม 

-สมุห์บัญชี /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทุกๆประเภท

-วิศวกร /ฃ่างในสายงานต่างๆ /โฟร์แมน

-เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

-พนักงาน PC ขายสินค้า /เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

-เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร : ผู้จัดการ /รองผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ